เจ็บปวด...แต่ไม่เกินความอดทน เมื่อเราตั้งใจไว้ว่า...เราต้องเข้มแข็งให้พอ ทั้งหมดเพื่อตัวเราเอง ดึงตัวเองให้พ้นจากความทุกข์เดิมๆ ยิ่งฟูมฟายก็ยิ่งด่ำดิ่ง จมลึก ยากแก่การหลุดออกจากวัฏจักรอุบาถก์ ฉันขอให้นี่เป็นจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนที่ฉันใช้สติในการไตร่ตรองปัญหา และหลุดพ้นจากมันด้วยปัญญา ใช้ความจริงและเหตุผลปะทะกับอารมณ์หวั่นไหวและคำปลอบประโลมเดิมๆ หากทำได้เช่นนั้น ไม่ว่าใครก็คงสามารถหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ระทมในวังวนเดิมๆได้อย่างง่ายดายเจ็บปวด...แต่ไม่เกินความอดทน เมื่อเราตั้งใจไว้ว่า...เราต้องเข้มแข็งให้พอ ทั้งหมดเพื่อตัวเราเอง ดึงตัวเองให้พ้นจากความทุกข์เดิมๆ ยิ่งฟูมฟายก็ยิ่งด่ำดิ่ง จมลึก ยากแก่การหลุดออกจากวัฏจักรอุบาถก์ ฉันขอให้นี่เป็นจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนที่ฉันใช้สติในการไตร่ตรองปัญหา และหลุดพ้นจากมันด้วยปัญญา ใช้ความจริงและเหตุผลปะทะกับอารมณ์หวั่นไหวและคำปลอบประโลมเดิมๆ หากทำได้เช่นนั้น ไม่ว่าใครก็คงสามารถหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ระทมในวังวนเดิมๆได้อย่างง่ายดาย

Comment

Comment:

Tweet