เหตุผลของความขี้เกียจ

posted on 07 Jan 2013 22:16 by modzip in InnerThought directory Diary
                   เมื่อได้พิจารณาตัวเองอย่างถ้วนถี่แล้ว พบว่ามีหลายสิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าที่กระทำแล้ว"ไม่เกิดสาระ" กล่่าวคือกระทำแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับชีวิตนักในระยะยาว อันได้แก่ รีดดิ้งคาร์ทูน เฟซบุ๊คคิ่ง อินสตาแกรมมิ่ง เฮย์เดย์ยิ่ง ไลน์ป๊อปปิ้ง และล่าสุดกับไลน์บับบลิ้ง
 
                  เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไป จะเห็นได้ชัดว่าการกระทำดังกล่าวมักเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามปลุกปลอบใจตัวเองอยู่เสมอว่า...มันคือการผ่อนคลาย หรือ เป็นการกระทำเพื่อปลดปล่อยพลังงานวัยเด็กในตัวให้พวยพุ่งเพราะถูกกดทับไว้ในมาดผู้ใหญ่ที่จำเป็นต้องแสดงออกในโลกแห่งความเป็นจริง...โลกของมนุษย์เงินเดือน

 
นานาเหตุผล ที่สุดท้ายแล้วข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่ามันก็เป็นแค่เพียง "ข้ออ้างของความขี้เกียจ"

 
                 เพราะฉะนั้น....หยุดหลอกตัวเองเถิด เลิกสร้างเหตุผลและความชอบธรรมให้กับความขี้เกียจเสียที จงตัดการกระทำที่"ไม่เกิดสาระ"ทิ้งไปเสียบ้าง รับรองว่าชีวิตจะดีขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราจะไม่ตายด้วยความทุกข์ทรมานจากเหตุผลข้างๆคูๆที่เราเคยสร้างมันขึ้นมาอย่างแน่นอน
 
 
:)

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!
เราจะเลิกเล่นเฟซบุ๊คแล้ว
#นั่งทวีตรัวๆ

#1 By iamdozenist on 2013-01-15 11:42